Omuz Artroskopisi

Donmuş Omuz HastalığıDonmuş omuz, omuz ekleminde hareket kısıtlılığı ve ağrı ile giden bir hastalıktır. Omuz ekleminde kapsüler yapışıklığı olarak ta bilinir. Hastalık sinsi başlar, bulgular gittikçe ağırlaşır ve uzun zaman sürecinde düzelme gösterir.

Donmuş Omuz hastalığının bulguları nelerdir?

Donmuş omuz hastalığının en önemli bulguları, omuz hareketlerinde ileri derecede kısıtlanma ile fonksiyon kaybı ve ağrıdır. Ağrı bazı hastalarda özellikle geceleri çok fazla gözlenir. Hastalık seyri sırasında üç evre görülür ki bulgular evrelere göre farklılıklar gösterir:

1. evre: Omuz ekleminin tüm hareketleri oldukça ağrılıdır. Eklem hareket açıklığında kısıtlanma başlar.
2. evre: Bu evrede hareket kısıtlılığı belirgin şekilde artarken ağrı azalabilir.
3. evre: İyileşme evresi diye adlandırılan bu evrede ağrı çok azalmıştır. Eklem hareketlerinde açılma görülür. Omuz eklemi hareket açıklığında kısıtlanma görülen hastalarda yapılacak cerrahi müdahaleler için en uygun evre olarak kabul edilir.

Donmuş Omuz hastalığının nedenleri nelerdir?

Donmuş omuz hastalığının tam sebebi bilinmektedir. Hastalık sıklıkla proksimal humerus kırığı, döndürücü manşet yırtığı, omuz cerrahisi gibi omuz travması geçiren hastalar ve bu nedenle uzun süre tespit edilenlerde görülür. Yine donmuş omuz hastalığı, şeker hastalarında yüksek oranda görülmektedir. Bunun yanısıra; hipotiroidi, hipertiroidi, tuberküloz ve nörolojik hastalıklarda da görülmektedir.

Donmuş Omuz tanısı nasıl koyulur?

Donmuş omuz hastalığının tanısı fizik muayene koyulur. Olası eşlik eden omuz sorunlarını tanımlamak için sıklıkla radyografi ve MR tetkiki yapılır.

Donmuş Omuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Donmuş omuz hastalığında tedavide ilk aşama antienflamatuvar ilaç tedavisi ve eksersizdir. Bu tedavi ile başarılı olunulmadığında fizik tedavi veya eklem içi enjeksiyon yapılınır. Fizik tedaviye yanıt vermeyen olgularda anestezi altında manipulasyon ile eklem hareket açıklığı kazanılır. Tüm bunlara yanıt vermeyen hastalar, omuz eklemi kapsüllerinde ileri derecede kontraktür ve kısalma olan hastalardır. Bu hastalarda omuz eklemine 2-3 delikten girilerek gerekli gevşetme işlemleri yapılarak omuz eklemi hareket kısıtlılığı açılır.


why do married men cheat dating a married man link
why do men cheat why men cheat married woman wants cheat
open women cheat on their husbands women who cheat
how do i know if my wife cheated men and women online
letter to husband who cheated i want an affair link
women affairs open meet to cheat

back to top